Strona główna | o szkoleniu
o szkoleniu
Geneza projektu

Inspiracją do stworzenia pierwszej wersji internetowych szkoleń dla młodzieży "W górach bezpiecznie" były doświadczenia i przemyślenia ratowników Podhalańskiej Grupy GOPR oraz własne spostrzeżenia twórcy projektu z firmy eSynergia, poczynione na przestrzeni lat we wszystkich górach naszego kraju. W konsekwencji powstał projekt szkolenia e-learning, będący zmodyfikowaną technologicznie wersją prowadzonych przez uprzednio wymienionych ratowników w tradycyjny sposób szkoleń www.gopr-podhale.pl
Druga edycja szkoleń pod hasłem „W górach bezpiecznie” (Część I Lato, II Zima, III Góry Wyższe) powstała jako ewolucja pierwotnej wersji szkoleń, wzbogacona o ciekawe materiały filmowe, nierzadko humorystyczne animacje, grafiki, których zdaniem jest ułatwienie przyswojenia zawartej w szkoleniach wiedzy, jak również zachowanie lekkiej formy przekazu, preferowanej przez młodzież. W szkoleniu uwzględnione zostały również sugestie uczestników pierwszej edycji programu dotyczące min. skrócenia czasu trwania poszczególnych części (lekcji) szkoleń. Obecna wersja szkoleń, poprzez modułową konstrukcję, umożliwia wykorzystywanie poszczególnych lekcji do wsparcia zajęć prowadzonych w klasie, czy też na szkoleniach z zakresu profilaktyki górskiej.


Autorzy zawartości merytorycznej szkoleń:

Kuba Radliński - starszy instruktor ratownictwa górskiego GOPR, ratownik Grupy Podhalańskiej. Miłośnik śniegu w rożnych formach i dlatego udzielający się w Służbie - Śniegowo Lawinowej GOPR. Prywatnie fanatyk śniegu, nart. Na nartach jeździ od połowy lat 70-tych, pierwszy raz narty turowe założył w końcu lat 80-tych. Zakładał ślady w górę i w dół w Polsce, Alpach, Pirenejach, górach Skandynawii. Okresowo współpracownik pism branżowych (kiedyś N.P.M, obecnie "Poza Trasą"), współautor szkolenia "W górach bezpiecznie".


Aleksander Chruściel
– szef wyszkolenia GOPR, starszy instruktor ratownictwa górskiego GOPR, st. instruktor taternictwa jaskiniowego, instruktor narciarski PZN, przewodnik beskidzki. Wspinał się w Tatrach, Alpach , Kaukazie. Uczestnik wielu wypraw jaskiniowych, obozów wspinaczkowych, skiturowych i polarnych.

Wybrani ratownicy – współautorzy filmów do szkoleń

Jacek Jawień - starszy ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR, taternik. Od wielu lat wspina się w Tatrach, Alpach i wielokrotnie w Himalajach, w tym 4-krotnie na zimowych wyprawach himalajskich / w tym na K2 /.

Wojtek Moskal - starszy ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR z ponad 20 letnim stażem, lekarz, specjalista neurolog. Wspinał się i pełnił funkcje lekarza na obozach i wyprawach w Tatrach, Alpach, Andach i 5 krotnie w Himalajach.


Powody realizacji projektu

Głównym powodem konieczności realizacji projektu jest rosnąca liczba osób uprawiających rekreację, turystykę, sport oraz narciarstwo na terenach górskich, a co za tym idzie zwiększająca się liczba wypadków jakim ulegają. Po analizie danych statystycznych akcji, wypraw i interwencji na przestrzeni kilku ostatnich lat, twórcy projektu doszli do wniosku, że udział grupy wiekowej 11-30 lat, w ogólnej liczbie wypadków to 62,5%! Dodając do tego dane, które mówią, iż powody, z których powstają wypadki w górach to:

brak wyobraźni (41%)
brawura (26%)
lekkomyślność (16%)
nieprzygotowanie do wyjścia w góry (10%)
nieznajomość gór (7%)

(dane statystyczne Grupy Podhalańskiej GOPR)

Jasno widać, że objęcie szkoleniem jak najszerszej grupy młodzieży szkolnej oraz turystów, powinno zdecydowanie obniżyć ilość wypadków w górach. Pierwsze trzy przyczyny powstawania wypadków są zarazem atrybutami młodości. Twórcy projektu zakładają, że:

 •  propagowanie numeru alarmowego 601 100 300,
 •  nauczenie: szybkiej identyfikacji stanu poszkodowanego, poprawnego powiadomienia o zdarzeniu oraz udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy do czasu nadejścia ratowników,
 •  uświadomienie zagrożeń z jakimi należy się liczyć będąc w górach,
 •  wprowadzenie gotowych wzorców/procedur przygotowania się do pobytu w górach,
 •  opracowanie gotowych rozwiązań pozwalających na przetrwanie w górach w warunkach ekstremalnych,
 •  uświadomienie powodów dla których należy dbać o czystość gór

Opis projektu programu edukacji profilaktycznej GOPR o nazwie „W górach bezpiecznie”

 1. Cel: edukacja profilaktyczna dzieci, młodzieży, turystów w celu zmniejszenia ilości wypadków w górach poprzez wykorzystanie bezpłatnych szkoleń e-learning umieszczonych na platformie e-learning dostępnych pod adresem www.gopr.com.pl
 2. Czas trwania: od maja 2004 roku
 3. Stan obecny: druga edycja nowej wersji szkoleń – od 20.12.2009 roku
 4. Wynik na wrzesień 2010: ilość przeszkolonych i uczestników – ponad 69 000, w tym około 24,7 % ukończyło przynajmniej jedno szkolenie, zdało pozytywnie test końcowy i wydrukowało certyfikat ukończenia szkolenia z podpisem Naczelnika GOPR.
 5. Autorzy zawartości trzech szkoleń: Jakub Radliński (Podhalańska Grupa GOPR), Alek Chruściel (szef wyszkolenia GOPR)
 6. Wybrani ratownicy występujący w filmikach edukacyjnych: Wojtek Moskal, Jacek Jawień, Alek Chruściel, Jakub Radliński, Ratownicy Grupy Podhalańskiej i Beskidzkiej GOPR
 7. Zawartość programu: Trzy szkolenia: W górach bezpiecznie – lato, W górach bezpiecznie – zima, W górach bezpiecznie – Góry wyższe.

Sponsorzy GOPR:
 
 
Partnerzy:
Patron medialny: